Cecetare organizationala si de piata - Catalizarea colectivelor de muncă

Organizarea sistemului de resurse umane pentru retenția angajaților buni și creșterea companiei

Situația
O companie de succes din domeniul alimentatiei publice alimentare-rețea de restaurante, companie aflată în continuă expansiune, condusă de o echipă de manageri tineri, dinamici, este interesată de accelerarea schimbării/dezvoltare în condițiile în care se confuntă cu o fluctuație de personal neobișnuit de mare.

Abordarea
Specialiștii Team Co&R au analizat contextul prin auditul documentelor, interviuri cu managerii, instrumente psihometrice validate pentru evaluarea mediului intern privind aspecte precum: percepția angajatului asupra activității de muncă, analizei muncii și a motivației angajaților. Apoi, în urma analizării și intepretării datelor, am asistat clientul în procesul de elaborare al planului de acțiune/schimbare și agrearea proiectelor prioritare de resurse umane.

Rezultate
Managementului companiei i-au fost prezentate integrativ rezultatele diagnozei organizaționale efectuate pentru a crește retenția angajaților precum și rapoarte specifice privind percepția angajaților asupra locului de muncă, fluctuația personalului în locațiile restaurantelor, practicile de resurse umane regăsite în organizație, motivația anagajaților, personalitatea managerilor. În baza acestor rapoarte a fost realizat planul de acțiune pentru implementarea noului sistem de resurse umane implementat de companie.

Consultanță de afaceri - Investiții în infrastructura de agrement

Noi profituri provenite de la clienții existenți, din servicii noi oferite pe timpul sezonului rece

Situația
Într-o piață competitivă a serviciilor destinată agrementului, clientul nostru s-a confruntat cu bariere în dezvoltare, în creșterea profitului operațional, datorate gradului limitat de diversitate a serviciilor oferite și problemelor de flux de numerar provenite din gestiunea unei afaceri cu caracter de exploatare sezonieră.

Abordarea
Am investigat modalități de dezvoltare a noi produse pentru clienții existenți, precum și oferta locală urbană de structuri de agrement și satisfacția clienților privind infrastructura existentă în special pentru practicarea nataţiei şi a tenisului de camp. Soluţia proiectuală propusă a prevăzut adaptarea capacităţilor sportive pentru sezonul iarna-vară prin extinderea unei săli de sport cu un bazin acoperit cu dimensiuni specifice agrementului şi modernizarea/extinderea vestiarelor, cabinelor de dus, lavoarelor, grupurilor sanitare din sala de sport aşa încât să deservească şi nevoile bazinului, precum și investiția în noi terenuri de sport care să corespundă cerințelor competiționale și care să poată fi acoperite pe timp de iarnă și exploatate astfel.

Rezultate
Pe baza oportunităților de business identificate de Team Co&R pe segmentele natație pentru agrement și tenis de performanță- organizarea de competiții sportive, a fost intocmită o documentație tehnică completă și un dosar de finanțare în baza cărora clientul a obținut o finanțare nerambursabilă de 2,5 milioane euro, necesară pentru implementarea noii investiții care să conducă la extinderea capacității existente.

Cecetare organizationala si de piata - Vănzări profitabile de produse cosmetice

Investigarea perspectivei consumatorului, repoziționare și dezvoltare de noi produse de succes

Situația
Clientul nostru este o companie națională, deținător al unui brand national de produse cosmetice, preocupat să-și adapteze produsele la piață, având în vedere că se confruntă cu scăderea vânzărilor la produsele destinate femeilor. Pentru a înțelege situația și a proiecta o strategie și un plan de marketing potrivite, compania ne-a solicitat să investigăm care sunt semnificațiile profunde privind comportamentul utilizatoarelor de produse de îngrijire.

Abordarea
În cazul reproiectării produselor utilizăm tehnici împrumutate din științele sociale- tehnica teoriei generate, observația, interviul. Formulăm o ipoteză privind problema și dedicăm timp ulterior consumatoarelor de cosmetice în scopul colectării unor date privind obiceiurile, preferințele și atitudinile acestora.

Rezultate
Rezultatele cercetării calitative au arătat care sunt nevoile cheie ale consumatoarelor și anume faptul că cosmeticele sunt utilizate nu doar din motive de igienă dar și de sănătate pe termen lung. Acest gen de schimbare de atitudine are implicații privind utilizarea zilnică a produselor. Dezvoltarea de noi produse se axează în prezent în companie pe o repoziționare de la aspecte privind produsul care privesc funcțiunea propriu zisă de a obține frumusețea prin utilizarea, la una de eficacitate în sens medical. Schimbarea este implementată de curând și a produs deja efecte în volumul de vânzări dar se așteaptă o creștere semnificativă în profit datorată produselor revitalizate, în următorii 3 ani.

Proiect #1

Consultanta de afaceri

Proiect #8

Consultanta de afaceri

Proiect #10

Cercetare organizationala

Proiect #3

Business coaching

Proiect #7

Business coaching

Proiect #9

Consultanta de afaceri

Proiect #5

Consiliere pe probleme specifice

Proiect #12

Cercetare organizationala

Proiect #13

Cercetare organizationala